skip to Main Content

Oplossing 7: Nodig? een daadkrachtige minister die de regie pakt

Ik vroeg ook aan de mensen die ik sprak of ze het nodig vinden dat er een minister komt. Dat vinden de meeste, maar eigenlijk vinden ze het vooral belangrijk dat er regie komt vanuit het Rijk. De meesten vinden dat dat bij een minister moet liggen die geen andere grote issues in het pakket heeft. Johan Remkes geeft aan dat het wat hem betreft niet perse een minister hoeft te zijn maar dat het vooral gaat om bestuurlijke aandacht. De meeste geven echter aan dat er wel een minister moet komen en dat die ook genoeg budget moet hebben om het woonprobleem aan te pakken.

Een minister voor wonen moet over de grenzen heen kunnen kijken, want bij prettig wonen horen niet alleen huizen maar ook groen, fietspaden, OV leefbaarheid en duurzaamheid. Het is een integraal probleem waar wonen niet het onderspit moet delven. De minister die er komt heeft dus daadkracht, genoeg geld en doorzettingsmacht nodig. En moet de stevig de regie pakken. Er ligt een monsterklus.

 

Back To Top