skip to Main Content

Oplossing 6: Maak gebruik van alles wat er al is

Al in de eerste week werd ik overspoeld met mensen en organisaties die zelf oplossingen hebben om bv sneller te verduurzamen, ideeën om anders te bouwen, oplossingen om de sfeer in de wijken te verbeteren. Er is al zoveel.

Actie agenda wonen. Het ligt allemaal al klaar

Ook sprak ik uitgebreid met Martin van Rijn en las de actie agenda wonen waarin al vele beleidsoplossingen zijn neergeschreven. Daar zijn ook allerlei andere organisaties bij betrokken geweest, zoals de Anbo, GGZ en Bouwend Nederland.

Woningcorporaties kunnen meer als de verhuurderheffing wordt afgeschaft

Woningcorporaties zijn allemaal actief in de wijken bezig en aanwezig en denken allemaal na over de duurzaamheidsopgave en hoe ze woningen bij kunnen bouwen en betaalbaar kunnen houden. Die lopen wel tegen de verhuurderheffing aan (rond de 2 miljard per jaar) die hun als een donkere wolk boven het hoofd hangt. Hierdoor zijn ze genoodzaakt om de huren te verhogen terwijl het doel is om de huren juist betaalbaar te houden. De verhuurderheffing is uniek in de slechtste zin van het woord. Geen enkel ander land heft extra belasting op sociale huurwoningen, die dan weer moet worden doorberekend in de huren. Dat zeggen niet alleen de woningcorporaties, maar ook bijvoorbeeld wethouder Roeland van der Schaaf uit Groningen, ervaren bestuurder Johan Remkes, hoogleraar Johan Conijn en vele anderen.

Gemengd wonen

Gemengd wonen is een oplossing die in de wijken met succes wordt toegepast. Dat zou veel vaker moeten gebeuren. Er zijn woningcorporaties die wooncomplexen hebben waar mensen zonder problemen en mensen met problemen door en met elkaar wonen. Ze helpen elkaar en vormen zo een actieve gemeenschap. Ook gemengd bouwen is volgens Albert Jan Kruyter een oplossing voor leefbaarheid in de wijken. Speciale woonvormen voor mensen (daklozen opvang, wonen en zorg corporaties etc) zijn nu niet meer betaalbaar. Mensen gaan terug de wijk in. Soms zie je dat er portieken zijn waar wel 3 van de 4 woningen door mensen met een probleem bewoond worden. Zorg er voor dat er spreiding is, dan ontstaan er geen probleemwijken en worden mensen ook veel beter geholpen.

Veel oplossingen en kennis over duurzaamheid

Verduurzaming van woningen is ook een vlak waarop al veel gebeurt. Er is wel een vraagstuk over de betaalbaarheid van verduurzaming. Er moet immers aanvankelijk een investering worden gedaan. Maar, die investering betaalt zich wel terug in de vorm van een lagere energierekening. Bewoners zijn dan ook vaak wel bereid tot een lichte huurverhoging om comfortabeler te wonen en een lagere energie rekening te betalen. Zeker als je start in wijken waar al veel bewoners zelf graag willen of waar sprake is van energiearmoede.

Marjan Minnesma geeft ook aan dat er al zoveel is ontwikkeld op het gebied van duurzaamheid, maar dat het Rijk de kansen niet genoeg pakt en gemeenten zich beter moeten later voorlichten. Verduurzaming in de wijken bijvoorbeeld kan veel sneller door in te zetten op warmtepompen en all electric in plaats van op warmtenetten. En zo zijn er veel meer oplossingen.

Werken met de mensen zelf

En vergeet ook niet, zoals ook bij het kopje intensieve samenwerking staat, werk met de mensen zelf. Want die weten het allerbeste wat ze nodig hebben en zijn ook bereid om de handen uit de mouwen te steken. Meneer El Yhayaoui, waar ik thuis kwam heeft meegedaan aan het duurzaamheidstraject van zijn woningcorporatie en zet nu een bewonersorganisatie op om de wijk fijn en netjes te houden. ‘Want ik hou van mijn wijk’ zegt hij.

Let hierbij op dat er geen bureaucratisch circus met allerlei overleggen, wijkplannen, afstemming met partijen etc komt. Zorg ervoor dat de ‘huidige pareltjes en initiatieven in de wijk’ niet kapot gemaakt worden.

Rijk, ga aan de slag met de zaken die er al zijn

Wat me duidelijk werd. Er gebeurt in de wijken en bij de organisaties al heel veel. Er zit ook heel veel kennis. Toch zie je dat het woonprobleem door het Rijk de afgelopen jaren sterk onderschat is. Er zijn wel wat maatregelen genomen, maar dat zijn allemaal doekjes voor het bloeden, zo hoor ik terug. Terwijl er zo veel kennis in het veld is. Mensen die gewoon aan de slag zijn gegaan.

Back To Top