skip to Main Content

Oplossing 5: intensief samenwerken

Verreweg de meeste mensen die ik sprak gaven aan dat het tekort aan huizen het grootste probleem is bij de wooncrisis. Maar ik leerde ook dat wonen niet alleen maar over huizen gaat. Wonen gaat ook over hoe je leeft in je buurt, gaat over langer thuis kunnen wonen als oudere en gaat ook over ruimte (openbaar vervoer, fietspaden, parkeerplaatsen etc). Daarnaast gaat het ook over duurzaamheid. Dat maakt wonen comfortabeler en de energierekening lager. Als je kijkt naar wonen in deze bredere zin dan staan daarvoor veel organisaties aan de lat. Deze moeten samenwerken. Dat klinkt heel logisch, maar dat is het niet.

Als voorbeeld: de zorgsector kent een versnipperd landschap. Gemeenten hebben o.a. WMO, jeugdhulp, thuiszorg en arbeidsparticipatie in hun pakket. Daarnaast zijn er zorginstellingen, verzekeraars en organisaties die ondersteuning in de wijken bieden. De corporatie is in de wijken aanwezig en wordt daar ook aangesproken op zaken die te maken hebben met wonen en zorg. En dan is er ook nog overlast, waarbij ook weer de corporatie, zorginstellingen en soms ook de wijkagent betrokken is. Vanwege privacy is afstemming lastig en daarnaast werkt het ook niet mee dat er zoveel verschillende organisaties (met schotten) zijn betrokken bij een gezin in problemen. Dit is voor een bewoner in de wijk vaak lastig te begrijpen.

Over leefbaarheid

Patricia Esveld, bestuurder van Pro Persona en bestuurslid GGZ Nederland, en Dirk Jan van der Zeep, bestuurder van Portaal,  zien bijvoorbeeld dat er in wijken echt een probleem is ontstaan. De leefbaarheid staat op veel plekken onder druk. Er is uitsluiting, er ontstaat een grotere tweedeling in de maatschappij, er is veel eenzaamheid, de overlast neemt toe en meer mensen komen in de schulden dreigen hun huis verliezen.

Organisaties zoals woningcorporaties, gemeenten en zorginstellingen moeten niet hun eigen plan trekken maar samenwerken. Samen kijken wat er bij een wijk past en de handen ineen slaan om de wijk beter te maken. Soms zelfs door samen op één plek in de wijk te zitten waar bewoners alles bij één loket kunnen vinden. Deze ontschotting moet dan wel worden gestimuleerd door belemmerende regelgeving af te schaffen.

Samenwerken met bewoners is ook belangrijk. Toen ik door de wijken trok, zag ik dat bewoners enorm veel voor hun wijken kunnen betekenen. Sonja Wolf, een wijkbewoner, heeft een soort ruilhuis opgezet. Hier kunnen mensen hun halve bloemkooltje ruilen voor andere spullen. In de loop der tijd is hier een ontmoetingscentrum ontstaan voor de wijk.

Bij het bouwen voor mensen met een beperking is het ook belangrijk om direct bij de plannenmakerij ‘ervaringsdeskundigen te betrekken’.  Anneke Nijhoff van bureau Fame vertelde me dat het belangrijk is om mét mensen te praten in plaats van over hen. Met andere woorden ontwerp een complex waar kwetsbare mensen komen te wonen, niet alleen vanachter je bureau, maar ga ook daadwerkelijk met iemand die in een rolstoel zit de plannen maken. Knopjes achter je in de lift zijn dan echt niet handig en een trap net naast een lift maken is dan echt niet handig. Zo stimuleer je isolatie in plaats van meedoen in de buurt.

Als je ‘meedoen in de buurt’ wilt bevorderen, kijk dan heel praktisch, vertelde Anneke me. Een voorbeeld: Als je wilt dat ouderen nog buiten komen en deelnemen aan het leven in de buurt, zorg dan dat er voldoende openbare toiletten zijn. Anders komen de ouderen (die hier veel gebruik van moeten maken) hun deur niet meer uit. Dit klinkt als hele kleine oplossing, maar voor de mensen zelf maakt het een wereld aan verschil.

Ontmoeten mogelijk maken, bewoners stimuleren en werken aan de leefbaarheid zou een gezamenlijke taak voor de organisaties die actief zijn in de wijken moeten zijn. De gemeenten, maar ook het Rijk zou dat moeten stimuleren.

 

Duurzaamheid

Harm Edens, presentator maar voor mij vooral interessant omdat hij overtuigd duurzaamheidsfan is, gaf aan: A. ontwikkel niet allerlei aparte wijkvisies maar maak een overkoepelend visioen. En B. werk als bewoners samen in de wijk. In je eentje veranderen is doodeng, maar als er één opstaat en anderen volgen dan ontstaat er iets moois. Dan kun je samen je wijk verduurzamen. Ook nog goed voor de binding in de wijk.

 

 

 

Back To Top