skip to Main Content

Oplossing 3: sneller bouwen

Bouwen kost tijd. Door het zoeken naar locaties, procedures, vergunningen, regelgeving, zoeken naar de juiste partijen om te bouwen etc. De woningnood is te hoog om alles met regulier bouwen op te lossen. Er zijn mogelijkheden om in de tussentijd stappen te zetten.

Gebruik bestaande gebouwen

Er zijn veel gebouwen waar geen goed gebruik van wordt gemaakt. Bijvoorbeeld leegstaande kantoorgebouwen of winkelpanden die hun functie zijn verloren. Ik hoorde regelmatig dat organisaties verwachten dat het thuiswerken door corona een boost heeft gekregen en dat de verwachting is dat dit na corona niet volledig teruggedraaid zal worden. Dat zorgt er dan ook voor dat er minder kantoren nodig zijn.

Al deze gebouwen kunnen we gebruiken om te transformeren naar woningen. Hoogleraar Andy van den Dobbelsteen vertelde dat binnenstedelijk bouwen wat hem betreft de voorkeur heeft boven bouwen buiten de stad. Omdat er veel meer mogelijk is dan wordt gedacht door gebruik te maken van gebouwen die er al staan. Dat is sneller maar ook beter voor het milieu.

Flexibel bouwen

Als je dan ook flexibel bouwt dan is het mogelijk om het aanbod met de vraag mee te laten gaan. Zo is er nu bijvoorbeeld veel vraag naar kleinere eenheden voor starters en alleenstaanden. Als de vraag verandert, en je bouwt flexibel, dan kunnen woningen in gebouwen makkelijker en sneller worden omgebouwd.

Flexibele schil

Dat geld ook als je een flexibele schil mogelijk maakt. Daarmee wordt bedoeld om tijdelijke woningen te plaatsen in bijvoorbeeld tijdelijk braakliggende gebieden. Als er meer woningen op deze manier beschikbaar komen dan kan er wellicht ook een grotere groep mensen gebruik maken van sociale huurwoningen. Nu kan dat niet; de sociale sector is er alleen voor mensen met de laagste inkomens en huishoudens uit de maatschappelijke opvang (en mensen die al jaren in een sociale huurwoning wonen). Dat betekent dat er veel woningzoekenden net buiten de boot vallen. Als er meer tijdelijke woningen worden neergezet, kan de inkomensgrens omhoog, terwijl de wachtlijsten niet langer worden. Natuurlijk is alleen dit geen oplossing voor de wooncrisis. Credo is: op korte termijn tijdelijke woningen bouwen en tegelijkertijd op langere termijn werken aan permanente woningen.

Regelgeving (daar is hij weer) bij transformatie

Bij transformatie moeten we wel weer kijken naar regelgeving. Albert Jan Kruijter, directeur van instituut voor publieke waarden legde mij dat uit. Om bijvoorbeeld een kantoor om te katten naar woningen moeten partijen investeren. Er moeten badkamers en keukens gebouwd worden, maar ook buiten; fietspaden en parkeerplaatsen. Daar is geld voor nodig maar ook terugverdientijd om een sluitende businesscase te maken. Nu zijn er regels die het in veel gevallen alleen mogelijk maken om voor 10 jaar woningen te vestigen. Zo verdienen partijen die moeten verbouwen hun geld nooit terug. Dus haal de tijdelijkheid eraf en maak het permanent of bijvoorbeeld mogelijk voor 30 jaar.

Prefab huizen

Als laatste kunnen we kijken naar snellere manieren van bouwen: zoals bijv huizen die in fabrieken als bouwdozen klaargemaakt worden en in de wijken in elkaar gezet worden; zogenoemde prefab bouw of conceptueel bouwen. Gedeputeerde van de Provincie Gelderland Peter Kerris nam mij mee naar een prachtige nieuwe wijk in Harderwijk die op deze manier is gebouwd.

Back To Top