skip to Main Content

Oplossing 4: Maak doorstroming mogelijk en zorg voor passende woningen

Wat me opviel was dat veel reacties op mijn website kwamen van ouderen die wel wilden verhuizen maar dat niet konden. Zo zei een bewoonster dat ze wel graag wilde verhuizen naar een kleinere woning, maar het aanbod bestond ofwel uit een dure flat met heel hoge servicekosten ofwel uit koop. En ze wilde niet kopen, dus ze zat vast. Een andere dame vertelde dat ze in alleen in een groot huis woonde, maar haar dochter met 2 kleine kinderen woonde in een studio. Ze wilde graag haar huis ter beschikking stellen aan haar dochter, en zelf een seniorenwoning zoeken. De studio zou dan weer vrijkomen voor een starter. Ze kon echter maar geen aanspraak maken op een seniorenwoning. Ook sprak ik met bewoonster Eugenie, die vijf kinderen heeft en op een flatwoning woonde. Dat was ook geen doen.

Huurgewenning en hulp bij verhuizen

Ik ging daarom in gesprek met verhuiscoach Jiska Ruis. Die vertelde dat ouderen vaak lage huren hebben omdat ze al jaren in een huis wonen. Als ze willen verhuizen naar een kleinere woning dan krijgen ze daar een hogere huur. Ook zijn er ontzettend veel zaken te regelen en verhuizen brengt ook kosten met zich mee. Een oplossing volgens haar is om de nieuwe huur niet of weinig te verhogen of huurgewenning toepassen. De huur voor het grotere huis dat achterblijft wel dan weer wat te verhogen als compensatie (deze huren zijn door de lange woonduur immers zeer laag). Daarnaast helpen verhuiscoaches mensen met het regelen van hun zaken en de verhuizing zelf.

Per regio een plan om seniorenwoningen te bouwen

Ook de Anbo geeft aan dat het lastig is voor ouderen om een huis te vinden. Ouderen willen graag verhuizen als de kinderen het huis uit gaan. Daarom moeten er meer kleinere huizen worden gebouwd en bestaande woningen aangepast. Per regio zou er plan moeten komen waar partijen met elkaar kijken welke woningen er zouden moeten komen. Anbo geeft onder andere aan dat het Rijk corporaties moet stimuleren door de verhuurderheffing af te schaffen

Legalisering vakantiewoningen

Ook kreeg ik veel berichten op mijn website binnen van ouderen die aangaven dat ze best in hun vakantiewoning wilden gaan wonen (fijn in het groen) maar dat dat niet kon vooral door lokale regelgeving. Een oplossing kan zijn om gemeenten die niet leveren in het bijbouwen van woningen vanuit het rijk op te leggen om wel vakantiehuizen te legaliseren.

Woningdelen

Een persoon die niet wil verhuizen maar wel te groot woont (alleenstaande in een eengezinshuis) kunnen we helpen met alternatieven. Bijvoorbeeld door te kijken of de woning aangepast kan worden voor woningdelen. Een alternatief voor doorstroming is woningdelen.

Back To Top