skip to Main Content

Oplossing 1: De regeldruk serieus verminderen

Wat ik op heel veel plekken terug hoorde is dat mensen last hebben van alle regels die er zijn. Als minister sta je er natuurlijk voor dat bepaalde regels blijven bestaan. Denk bijvoorbeeld aan regels als het gaat om rechtsbescherming voor huurders. Maar er zijn legio regels die vertragend en belemmerend werken en die in de weg staan van het oplossen van de wooncrisis. Remco de Maaijer, directeur van de RWU en de STUW vertelde me: ‘als je alle regels hebt doorgewerkt, dan komen er weer nieuwe bij. Dat vertraagt het oplossen van de crisis enorm’. Martin van Rijn, voorzitter van Aedes, zei: ‘ministerie ontregel en wij (woningcorporaties) gaan het regelen’.

Wonen gaat niet alleen over bouwen maar ook over leefbaarheid, verduurzaming, betaalbaarheid en zorg. Alle terreinen hebben regelgeving maar juist omdat de terreinen ook deels overlappen wordt de regelgeving nog onduidelijker.

Regels: je ziet door de bomen het bos niet meer
Het woud der regels is ondoordringbaar. Ik stond bij een bewoner in een tuintje die een tuinhuisje wilde bouwen zodat haar zoon van 24 daar zou kunnen wonen. Eerst kreeg ze te horen dat dat wel mocht, daarna kreeg ze weer te horen dat hij er overdag wel mocht zijn, maar ’s nachts niet omdat hij er niet mocht wonen. Ze probeerde zelf na te zoeken hoe de vork in de steel zat maar liep ongelovelijk vast. ‘De gewone man of vrouw kan dit toch niet begrijpen? Als er regels zijn, maak ze dan simpel, helder en begrijpelijk, dan weet ik ook waar ik aan toe ben’.

Ze veranderen ook nog regelmatig
Ook veranderen regels regelmatig. Bijvoorbeeld in het kader van toewijzing van woningen. Dan telt het vermogen wel mee bij toewijzing, vervolgens weer niet. Ook om voor huurtoeslag in aanmerking te komen wisselt er regelmatig het een en ander. Heb je bijvoorbeeld in 2020 meer gewerkt in de zorg en dus meer verdiend, dan moet je mogelijk de ontvangen huurtoeslag weer terug betalen. Bij de toewijzing van woningen wordt niet gekeken naar vermogen, bij het recht op huurtoeslag weer wel.
Hierdoor gaat er enorm veel tijd zitten in het weten welke regels je zou moeten volgen én mensen lopen hierdoor ook huurtoeslag mis, waardoor ze wellicht in de financiële problemen kunnen komen. En soms durven huurders geen huurtoeslag aan te vragen omdat ze bang zijn dat ze het later weer moeten terugbetalen.
Bijna alle deskundigen die ik interviewde gaven dit mee: Een nieuwe minister moet echt werken aan het verminderen van de bureaucratie, het aanpassen van overbodige regelgeving en her verhelderen en versimpelen van de regels die er moeten zijn.

Hier een aantal voorbeelden die ik ophaalde:

Patricia Esveld, bestuurder Pro Persona en bestuurslid GGZ Nederland gaf aan: In een wijk zijn zorginstellingen, woningcorporaties en andere organisaties aan de slag om, samen met bewoners, te werken aan leefbaarheid in de wijk. Samenwerken is soms lastig door alle regels die er zijn. Zo zou het in bepaalde gevallen goed zijn om budgetten van de verschillende organisaties samen te voegen om zo beter in de wijk aan de slag te kunnen. Maar regelgeving staat dit in de weg.

Een ander voorbeeld van belemmerende regelgeving is de regelgeving rond inkomenstoetsing: niet alleen lastig, maar kost ook bakken met geld voor corporaties. Geld dat zij dus niet direct in de wijken kunnen investeren maar moeten betalen aan accountants en adviseurs.

De privacywetgeving is uiteraard enorm belangrijk. Dat moet echter niet leiden tot vertraging of belemmering van het samenwerken in de wijken. Mensen van de corporaties, buurtteammedewerkers, politie en andere hulpverleners moeten goed met elkaar kunnen samenwerken en informatie kunnen uitwisselen om ook echt de mensen achter de voordeur goed te kunnen helpen. Anders werken ze langs elkaar heen en daar schiet de bewoner niks mee op.

En ander voorbeeld waar ontregeling van pas komt is ook de stapeling van wet- en regelgeving rond klimaat , flora- en faunawet. Het kan niet zo zijn dat twee vleermuizen een bouwproject een jaar lang lam kunnen laten liggen. Daar los je geen crisis mee op.

Ook de bouw loopt tegen belemmeringen op en dan vooral rondom de vertraging door en bij procedures en vergunningenafgifte. Antje de Groot, directeur van Trebbe, geeft aan dat de bouw gebaat is bij voorspelbaarheid want er moeten op tijd mensen en materialen klaar staan. Door regelmatige vertragingen in de bureaucratische processen wordt het werken veel lastiger. Ook wil zij graag meer mogelijkheden voor samenwerking in de keten door vaste teams van mensen van verschillende bedrijven samen te stellen die sneller aan het werk kunnen. Daarbij loopt de bouw aan tegen belemmeringen in de aanbestedingswet en mededingingswet. Zij wil een ‘curling minister’ die het speelveld ‘glad’ maakt zodat bedrijven door kunnen pakken en sneller aan de slag kunnen.

 

Back To Top