skip to Main Content

Roeland van der Schaaf

“Als je het woontekort wil oplossen, zeker voor de mensen met de lagere inkomens, dan moet je beginnen met de verhuurdersheffing” zegt Roeland van der Schaaf, wethouder in Groningen. “Ik vind het heel raar dat we zo’n hoge heffing hebben op zoiets kostbaars als onze sociale huurwoningen.”

Back To Top