skip to Main Content

Peter van Os

“Provincies en de Rijksoverheid moeten er strenger op toezien dat gemeenten meer gaan bouwen voor de lage en middeninkomensgroepen” vindt Peter van Os van onderzoeksbureau RIGO.

Back To Top