skip to Main Content

Dirk Jan van der Zeep (01)

“Van de wijkverpleegkundige, tot woningcorporaties, de wijkagent en de huisarts. Alle partijen die actief zijn in een wijk moeten een punt krijgen. Waar bewoners op vaste tijden terecht kunnen met hun hulpvragen en voor ondersteuning” zegt Dirk Jan van der Zeep, van woningcorporatie Portaal. Volgens hem draagt het bij aan een prettigere buurt, omdat bewoners sneller geholpen kunnen worden.

Back To Top