skip to Main Content

Slide de wooncrisis Oplossingen voor

Individuele woonproblemen

De wooncrisis zorgt voor problemen en we begrijpen dat die problemen ook u kunnen treffen.  Dat is natuurlijk heel erg lastig en naar. Ik begrijp dat het heel vervelend voor u is.

Ik ben, zoals gezegd, een zelfbenoemde Minister voor Wonen. Ik ben geen echte minister, ik probeer oplossingen te zoeken voor de wooncrisis. Die oplossingen gaan wel over mensen, maar niet over één mens. We zoeken naar oplossingen als goede voorbeelden of richtingen die een echte minister (als die er komt na de verkiezingen) op kan pakken.

Ik kan dus helaas niet ingaan op uw individuele woonproblemen. We kunnen deze ook niet overbrengen aan de politiek. Wij pakken de rode draad uit alle berichten die we krijgen en uit alle geluiden die we in de wijken en bij de deskundigen ophalen.

Als u zelf uw probleem aan wilt kaarten, dan raad ik u aan om contact op te nemen met uw gemeente voor hulp. Ook kunt u naar de websites van de verschillende politieke partijen gaan en daar via de email vragen of zij voor dit type problemen willen zorgen dat er oplossingen komen.

Het liefst zou ik iedereen willen helpen. Maar dat gaat niet. Ik wens u heel veel sterkte met uw woonprobleem en hoop dat u binnenkort een oplossing krijgt.

Back To Top